086.862.88.68
086.863.88.68

Gpaint mang đến giải pháp

 

Chống cháy cho Kết Cấu thép , Sơn lót , Sơn phủ cho bề mặt Kim loại cho các công trình Công Nghiệp và Sơn cho nhiều bề mặt , chất liệu khác nhau.

 

 

Gpaint mang đến giải pháp
Chống cháy cho Kết Cấu thép , Sơn lót , Sơn phủ cho bề mặt Kim loại cho các công trình Công Nghiệp và Sơn cho nhiều bề mặt , chất liệu khác nhau.
Sơn phủ bảo vệ cho ngành công nghiệp gỗ, kim loại và công nghiệp nặng khác
Sơn gỗ công nghiệp
Sơn gốc nước và sơn UV cho các vật liệu gỗ thiên nhiên và gỗ công nghiệp
Sơn kim loại
Giải pháp sơn cho các ngành công nghiệp nặng và gia công cơ khí
Sơn tàu biển
Được sản xuất với hàm lượng chất rắn cao và được thiết kế cho ngành hàng hải
Các ứng dụng đặc biệt
Vui lòng tham khảo các giải pháp về chất phủ của chúng tôi với các chức năng đặc biệt cho các ngành công nghiệp khác nhau.