086.862.88.68
086.863.88.68


Sơn tàu biển

Được sản xuất với hàm lượng chất rắn cao và được thiết kế cho ngành hàng hải
Tin cùng loại

Sơn kim loại

Giải pháp sơn cho các ngành công nghiệp nặng và gia công cơ khí

Sơn gỗ công nghiệp

Sơn gốc nước và sơn UV cho các vật liệu gỗ thiên nhiên và gỗ công nghiệp